Etiketler Elon Musk


Bir Gigabit hıza çıkabilen Bedava internet

Bugün bile hala dünya nüfusunun yarısın- dan fazlası internete erişim sağlayamıyor. Kullanıcıların da önemli bir kısmı sansür- lenmesinden kaynaklanan sorunlar yaşa- makta. Oysa internet, hayatımıza sağladığı tüm faydaların yanı sıra, hatta hepsinden önce bilgiye erişim özgürlüğü demek. Ve bu- nun için de sansürsüz, kolay erişebilir, hızlı olması gerekiyor. İnterneti kimsenin kontrol edemeyeceği söylense de aslında […]